Stamcellebehandling

Ved stamcellebehandling tar man egne stamceller ut av kroppen, renser kroppen og setter så inn stamceller igjen.
Det finnes to metoder, den ene sterkere enn den andre:

Myelo:
# Mellomdose cellegift
# Slår ut systemet/tøffere på kroppen
# Lengre cellegiftkur
# Dødlighet ca. 0,8%.
# Flere bivirkninger underveis.

Non-myelo:
# Lavdose cellegift
# Mildere utgave
# Kortere cellegiftkur
# 20-25% som får tilbake sykdommen
# Dødlighet på ca. 0,4%.

img_1001

Fremgangsmåten i Moskva

diagram-showing-how-hsct-is-performed