Søknad

Første kontakt gjøres pr.mail til Dr. Fedorenkos assistent Anastasia Panchenko: msclerosis@yandex.ru (panchenkoak@mail.ru)
Telefon: 7-915-290-00-67
Adresse: The A.A. Maximov Department of Hematology and Cellular Therapy,
National Pirogov Medical Surgical Center,
70 Nijnia Pervomayskaya,
Moscow 105 203, Russia

Ventelistene er lange, så send søknad tidlig. Får du plass annet sted, si ifra raskt om du aksepterer dette, så andre får plassen/tiden din.

Søknaden bør inneholde: Navn, fødselsdato, type autoimmun sykdom (ved MS nevn type rrms/spms/ppms/rpms), kort sykdomshistorie, når diagnostisert, nåværende symptomer, nåværende EDDS, medisiner en har brukt og/eller bruker nå.
NB! Du trenger ikke henvisning eller noe skriv fra din nevrolog. 
Videre pleier Dr. F/Anastasia å si hva de trenger av medisinske dokumenter, rapporter og tester utført for å kunne avgjøre om du er aktuell for HSCT behandling, som for eksempel: medisinsk journal, bekreftet diagnose, MR -rapporter (ikke selve cd’en), rapport spinal punksjon, nevrografi/EMG, informasjon om andre sykdommer du evt har. Du vil motta et skjema som skal fylles ut og senders i retur.
Det kan ta tid før Anastasia/Dr. F svarer på mailen, alt fra et par dager til noen uker. Spørs veldig på pågang og ferieavviklinger o.l.
Dersom du blir akseptert vil du få en ca tid for behandling. Så kan du sammen med Anastasia/dr. F bestemme hva som vil passe for deg i forhold til en bestemt dato for innleggelse på sykehuset. Du mottar da dokumenter på engelsk og russisk. Den engelske delen skal da underskrives og mailes tilbake til Moskva.

MR-oversettelse

MR-hjerne: MR-cerebrum
MR-ryggmarg (medulla/cervikal): MR-spinal cord
Kontrastoppladning: contrast enhancement
Høysignal forandring: high signal lesion
I nivå med: in level with
Over (“høyere opp”): cranial to
Lavere (“lenger ned”): caudal to
Foran: anterior to
Bak: dorsal to
Undersøkelse: examination
Sammenlignet med: in comparison to
Periventrikulær: periventricular
Intrakranial: intracranial
C1-3: C brukes vanligvis som forkortelse for nakkevirvel 1-3 (cervical vertebra)
T1-3/Th1-3: forkortelse for brystvirvler 1-3 (thoracic vertebra)
Intravenøs kontrast: intravenous contrast

De latinske og de tekniske betegnelsene trenger ikke oversettes.