Hva er MS?

MS står for Multippel Sklerose. 
Det er en nerve- og muskelsykdom som ødelegger isoleringen rundt nervetrådene i hjerne og ryggmarg.
Den gjør at informasjon kan komme feil frem, komme saktere frem eller ikke i det hele tatt.
Ettersom hvor man blir angrepet på systemet får man diverse symptomer.
Disse kan være:
Tretthet, utmattelse (fatigue), hodepine, muskelsvekkelse, synsforstyrrelser, svekket gangfunksjon, problemer med vannlating, forstyrrelse i seksualfunksjoner og reaksjoner på varme og kulde. Ingen pasient er lik. Symptomene kommer ofte i sammenheng med attakker, iallfall forverring av symptomer.

Sykdommen kommer som oftest når man er mellom 20-40 årene, men noen får det allerede som barn. Det er dobbelt så mange kvinner som menn som får diagnosen.  Man vet ikke hva årsaken til at den oppstår er, men forskere har funnet ut at D-vitamin-nivå, hvor man bor og gener spiller inn.

Det finnes en del bremsemedisiner på markedet. Disse kan gjøre at sykdommen stagnerer. Disse er delt inn i 1. og 2. linje. Ingen medisiner kan fjerne MS eller reparere nerveskadene når de først har oppstått.Man skal helst være igjennom hele raden av medisiner på markedet før nevrologen henviser deg til stamcellebehandling i Norge. Og da må du i tillegg være innenfor strenge kriterier.

MS deles inn i 3 grader:

  • relapserende-remitterende MS (symptomer opptrer i episoder med forverringer (også kalt «Schub»), mens det er få eller ingen symptomer ellers; det kan gå måneder eller mange år mellom Schubene)
  • sekundær progressiv MS (etter at forløpet først har vært relapserende-remitterende øker symptomene gradvis og kronisk)
  • primær progressiv MS (helt fra sykdomsstart øker symptomene gradvis uten forbedringer innimellom).

Types_of_MS 1200px-MS_Risk

Info hentet fra VG og Wikipedia.

Multippel sklerose (MS)

  • Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjernen og ryggmargen.
  • MS rammer oftest i alderen 25-45 år.
  • Over dobbelt så mange kvinner som menn har sjukdommen.
  • På tross av mye forskning over mange år er den egentlige årsaken til MS enda ukjent, men den vanligste teorien er at den skyldes en kombinasjon av arv og miljø
  • Omkring 11 000 nordmenn har MS.
  • Hvert år blir det registrert mellom 350 og 400 nye tilfeller av sykdommen i Norge.
  • Norge er et av de land i verden som har flest MS-rammede sett i forhold til folketallet.

Kilde: MS-forbundet, NHI