Betaling

Prisen pr. 01.08.2016: 50 000 USD

# Når du mottar kontrakten før avreise, signeres denne, første betaling gjennomføres (1500 USD) og kopi av kvittering sammen med kontrakt sendes til Moskva pr.mail. Du vil få en nøye forklaring om betalingsinfoen, og denne betales fint i nettbank.

# De resterende 48500 USD betales når du er ferdig med testene de første dagene i Moskva, og  har fått ja fra Dr.F på stamcellebehandling. Dette kan også gjøres over nettbank, til samme sted som forrige betaling.

# Ved spørsmål om betalingen, pris o.l. ta ALLTID kontakt direkte med Dr. Fedorenkos assistent Anastasia Panchenko: msclerosis@yandex.ru (panchenkoak@mail.ru)
Telefon: 7-915-290-00-67

(Adresse: The A.A. Maximov Department of Hematology and Cellular Therapy,
National Pirogov Medical Surgical Center,
70 Nijnia Pervomayskaya,
Moscow 105 203, Russia)